Bedriftsavtale


Ønsker du en bedriftsavtale med oss så du kan få deilig lunsj eller overtidsmat? Fyll ut skjema under og send inn!

    Betalingsbetingelse 14 dager. Faktureringsgebyr kr. 25,-
    Jeg forsikrer herved at de opplysninger som er gitt er sanne og korrekte. Jeg gir herved Kjøkken og kaffe tillatelse til å innhente de nødvendige kredittopplysninger og at søknaden kan avslås uten at Kjøkken og kaffe gir noen grunn for dette. Jeg bekrefter at underskrift eller firmaets stempel på regningen gjør firmaet ansvarlig for dekning av den kreditt som ytes. Firmanavn-, adresse- eller telefonnummerforandring må meldes omgående. Kjøkken og kaffe forbeholder seg retten til å inndra kreditten om de utsendte fakturaer ikke betales på forfallsdag. Saldo med renter og omkostninger anses da som forfalt.